geograficznie …

Wydaje się już pewne, że w kolejnym kraju europejskim, który jeszcze w ubiegłym wieku można było nazwać krajem chrześcijańskim, odsetek osób nie identyfikujących się z żadną religią w niedługim czasie przekroczy 50%. Myślę, że nawet bardzo liczna grupa imigrantów z Polski, którzy zakładają tam swoje rodziny, nie wpłynie na odwrócenie tego  – moim zdaniem bardzo niekorzystnego – trendu. Tym krajem jest …

Czytaj dalej geograficznie …

geograficznie …

Magazyn Forbes umieścił na swoim portalu bardzo ciekawy artykuł w którym opisano wpływ oddziaływania grawitacyjnego Księżyca na spowolnienie ruchu wirowego Ziemi. Naukowcy oszacowali, że w ciągu stu lat prędkość ruchu obrotowego naszej planety zmniejsza się o 1,4 milisekundy, czyli o około 0,002 sekundy. Przyjmując, że takie tempo spowolnienia utrzyma się w przyszłości, to doba na naszej planecie wydłuży się do 25 godzin za około … 180 milionów lat!

Przeczytaj cały artykuł:  „How Long Until The Moon Slows The Earth To A 25 Hour Day?

Dalej jest już „tylko” muzyka …

Czytaj dalej geograficznie …